Ny hjemmeside der virker

Når man går på nettet, er det for at få løsning på et problem, købe varer eller services.

Din hjemmeside skal vise, at du kan hjælpe, at du kender kundens problem og behov. Hvad løsningen er.  Hvad den koster. Hvordan din kunde kan få den.
Hjemmesiden skal skabe tillid og motivere til køb eller kontakt.

Når din hjemmeside kan det, så vil du tjene penge på det.

Webgraphic tilbyder at lave din hjemmeside, så den virker for din kunde og for dig.

Det sker i tæt samarbejde med dig og din virksomhed.

  • Vi ser sammen på din virksomhed, dine services og dine kunder. Vi laver en målsætning for din hjemmeside.
  • Webgraphic udarbejder et forslag til hjemmesiden og dens indhold og funktioner. Vi giver tilbud på pris og levering.
  • Sammen med dig samler vi informationer til teksten og udvælger fotos til siden. Vi beslutter om, der skal tilknyttes tekstforfatter og fotograf.
  • Vi mødes undervejs i arbejdet for at justere og godkende layout og indhold.
  • Din hjemmeside afleveres og sættes på nettet, når du har godkendt den.

 

Få et uforpligtende tilbud

Forside

Kontakt

Tilbud på din hjemmeside

Webgraphic ApS  Skovkrogen 10 7323 Give